ag8亚洲国际

ag8亚洲国际

内容:\r头\ph291.bmp\r,文具天南星条下。二月内生青苗,长三、软;茎似蒿,青红色;六月、七月内生花,上红下白;子黑光而扁,有似莨菪;根似蒿根而白,直下独茎生根。

今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

今人相承用之,以为羊,其细角长四、五寸,如人指,多节蹙蹙圆绕者,其间往往弯中有磨角成痕处,京师极多,详本草及诸家所出,此乃是真羊,而世多不用,不知其所以然者何也?且不乳岂热药所治。

释曰∶栎,似樗之木也。内容:\r\ph275.bmp\r,俗呼火草,《本经》不着所出州郡,今处处有之。

膏乃根下清液耳,亦谓之婆律膏。 其角长一、二尺,有节如人手指握痕,又至坚劲,今人药者,皆用此角。

一说香有三种∶第一生香,麝子夏食蛇虫多,至寒则香满,入春急痛,自以爪剔出之,落处远近草木皆焦黄,此极难得。 张仲景治反胃呕吐,大半,白蜜一升,以水一斗二升,和扬之一百四十遍,煮取三升半,温服一升,日再。

Leave a Reply