dota2菠菜网

dota2菠菜网

阳虚者气分亏损,可单用、重用黄。 叶氏门人所谓,误用柴胡足偾事者,或问∶叶氏治疟,遇其人阴虚燥热者,恒以青蒿代柴胡。

是知凡桂枝汤证,皆因大气虚损,其汗先有外越之机,而外邪之来,又乘卫气之虚,直透营分,扰其营中津液,外泄而为汗也。后又加鲜茅根数钱,连服两剂全愈。

 ”遂急催病家购药,亲自监视,煎取清汤一大碗,徐徐温灌下。是以人之欲发汗者,饮热茶不如啜热粥也。

医者皆以为不可消。惟最初所结之病根,大如核桃之巨者尚在。

愚曰∶“脉象无根,当服峻补之剂,以防意外之变。阅五六时,即揭去膏药,有水泡,用银针挑破,拭净毒水,能消肿止疼,真救急之良方也。

其脉数近六至,虽非洪滑鼓指,而确有实热。 又治一妇人,在缺盆起一瘰,大如小橘。

Leave a Reply